Digital kompetanse – lokalt høgskulestilbod i Ryfylke

 Utdanningstilbodet skal gå over firesemester med totalt 60 studiepoeng. Målet er at alle skal følgje heileprogrammet og at det det og kan inngå i ei vidare utdanning med sikte på einbachelorgrad.

Utdanningstilbodet skal gå over fire semester med totalt 60 studiepoeng. Målet er at alle skal følgje heile programmet og at det det og kan inngå i ei vidare utdanning med sikte på ein bachelorgrad.

 Følgjande område inngår i studiet:

·         Digital makt og etikk

·         Sosiale media i ei globalisert og virtuell verd

·         Tekstproduksjon i møte med brukaren/kunden

·         Digital strategi og forståing i ein organisasjon 

 Ved spesielle forhold kan det opnast opp for at studentar kan ta enkeltemne/-modular.

 Målgruppa er tilsette som arbeider med informasjon og marknadskommunikasjon i samarbeidande bedrifter og organisasjonar som:

·        Kommunal forvalting

·        Grunnskule og vidaregåande skule

·        Private organisasjonar

 Tilbodet blir og offentleg lyst ut i Ryfylke.

 Høgskulen på Vestlandet i lag med MOR-prosjektet har utvikla utdanningstilbodet og tar mål av seg å starte det opp i 2021. Kompetanse Norge har løyvd nær 2.7 millionar kronertil prosjektet. 

Alle nyheter