Per Ivar Selvaag, Liv Reidun Grimstvedt og Arne Bergsvåg er mellom innleiarane som kjem til MOR-konferansen 2020.

(UTSETT TIL 2021) Kompetanse- og næringsutvikling – to sider av same sak

Utsett til 2021:

Grunnet den usikre situasjonen rundt Covid-19, må konferansen utsettast:

For 5. gang arrangerer MOR-prosjektet MOR-konferansen med fokus på «livslang læring».

Ein viktig samskapingsarena på Atlantic hotell i Stavanger, torsdag 10.09.2020. Her er nokre av dei som skal vera med på konferansen

  • Per Ivar Selvaag,  Head of Design i Equinor
  • Håvard Teigen, professor i regional økonomi og politikk ved Høgskolen i Innlandet
  • Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitskap ved UIT
  • Mette Fossan, næringsjef i Rogaland fylkeskommune
  • Arne Bergsvåg, fylkesvaraordførar  i Rogaland
  • Liv Reidun Grimstvedt, prorektor Høgskulen på Vestlandet

Arrangør: Rogaland fylkeskommune og dei vidaregåande skulane i Sauda og Strand i samarbeid med UIS, NAV Rogaland, Ryfylke IKS og Utdanningsforbundet

Alle nyheter