Foto: Jan Nordtveit

Kompetanse Ryfylke

Dette er eit tre-årig prosjekt i regi av Ryfylke IKS som tar mål av seg å auka fokuset på kompetansepolitikk i Ryfylke.

Prosjektet skal skje i tett dialog med arbeidslivet og dei vidaregåande skulane i Ryfylke.

Sommaren 2020 blir prosjektleiar tilsett som får i oppgåve å:

  1. Kompetansekartlegging av behov og mål for etter- og vidareutdanning hos dei som bur i regionane.
  2. Etablera sterkare samarbeid mellom rådgjevingstenesta i skule/NAV med fokus på karriererettleiing.
  3. Stimulera til utdanning innan karriererettleiing for dei som er i gruppa som vist i punkt 2.
Alle nyheter