MOR-konferansen 2022

For 6. gang skal MOR-konferansen gå av stabelen, dette året på Strand videregående skole på Tau, 22. og 23. september.

Konferansen set i år fokus på kompetanseutvikling og verdiskaping og viljen til å gjera det saman.

 

Programmet er delt inn i tre tema:

·       Å utdanna ryfylkingar i eit livslangt perspektiv – koss gjer me det saman?

·       Kva forkompetanse treng Ryfylke i 2030 for få meir ut av naturressursane sine?

·       Koss sikrar me at arbeidslivet får rett kompetanse?  

 

Det er både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktørar som innleiar omkring desse tema. Leiar i Opplæringsutvalet i Rogaland Fylkeskommune, Solveig Ege Tengesdal, har leia programarbeidet og vil opna konferansen. Ho fortel at ho ser fram til å samlast på denne viktige arenaen for kompetanseutvikling. - At Tønes frå Sokndal kjem og underheld under middagen på låven i Mølleparken på Tau, er óg ein god grunn til å ta turen, slår Dalane-politikaren fast.  

 

Desse er blant bidragsytarane på konferansen:

           

·       Arne Kleppa, tidlegare dagleg leiar i Ryfylke IKS

·       Jacob Torfing, professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Universitet i Roskilde

·       Harald Minge, administrerande direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

·       Nina Grieg, regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland

·       Christian Herheim, seniorrådgjevar i Proactima

·       Odd Aksland, styreleiar i Suldal Vekst og tidlegare direktør i Kolumbus

·       Torfinn Opheim, styreleiar i Vasskraftkommunane (LVK)

·       Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant for Rogaland SV

·       Tina Bru, nestleiar i Høgre og tidlegare olje- og energiministar  

·       John E. Stangeland, NorSea (Windworks Jelsa)

·       Liva Thiis, Odding og masterstudent

·       Maria Klungtveit, ryfylking og frilandsjournalist

·       Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant (V) og tidlegare ordførar i Stad kommune

·       Arin Eirikssønn, leiar av ungdomsrådet i Suldal

·       Geir Kåre Resaland, prorektor for regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet

·       Merethe Prytz Haftorsen, direktør NAV Rogaland

·       Truls Nordahl, rådgjevar i NAV Rogland

·       Gudrun Ellingsen, rådgjevar ved Dalane Utdanningssenter

·       Kjell Apeland, Næringsdrivande og medlem i Næringsforeninga i Ryfylke

·       Hilde Strømme, dagleg leiar i Lister kompetanse

·      Svein Erik Tuastad, førsteamanuenis ved det

samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for sosialfag ved UIS

Alle nyheter