MOR-pris

MOR-prosjektet vil dele ut ein pris til ein føregangsperson(ar) som i eige arbeid og ombod har stått på for dei som søkjer og treng ny kompetanse.

Det fortel Solveig Ege Tengesdal, leiar av MOR rådet, og ho peikar på at MOR-prisen skal gå til ein person(ar) som gjennom nyskaping og skreddarsaum har gjort ein forskjell for arbeidet med kompetansebygging i og for Ryfylke.  

«Å læra heile livet» blir kvardagen framover, og me vil heidre ein innsats for den eller dei som er vegvisarar for brukaren og arbeidslivet i arbeidet med å  samprodusera løysingar for kompetanseheving.

Har du ein du meiner fortener ein pris - meld ifrå til oss på mor@ryfylkeiks.no, seier Tengesdal.

Alle nyheter