Nytt lokalt studietilbod

Samlingsbasert studium i digital marknadsføring og kommunikasjon startar opp til hausten i Ryfylke. Lena Steine som arbeider ved Suldal økonomi og rådgjeving (bilde) er ei av dei som vil søkja seg inn på det modulbaserte studiet som tel totalt 60 studiepoeng.

Studiet er kome i stand gjennom eit samarbeid mellom MOR-prosjektet (Motivasjon, opplæring og rettleiing) og Høgskulen på Vestlandet. Eit praktisk orientert tilbod som rettar seg mot deg som i dag arbeider med marknadsføring og kommunikasjon på arbeidsstaden din.

Ynskjer du fagleg påfyll for å styrke kunnskapen din og å byggja fagmiljø på tvers i Ryfylke er dette eit spennande tilbod for deg, fortel Reidun Sandvik som arbeider med livslang læring i Ryfylke IKS gjennom MOR-prosjektet.  

-         Vil du vite meir kan du lese om studiet på nettsida vår https://www.moriryfylke.no/livslang-laering

Alle nyheter