Foto: Fotograf Nordtveit

Ryfylke med i forskingsprosjekt

Forskinga ser på gjennomføring i den vidaregåande skulen.

Skular som med tanke på demografi og sosioøkonomiske forhold burde tilseia låg gjennomføring, men som likevel har høg gjennomføringsgrad. Studia skal sjå på kva forhold som spelar inn her; fysiske tiltak, samarbeid (bedrifter, nav mm), enkeltpersonar osv. Skulane i Sauda og Strand er slike skular, og er inviterte til å bidra løyver forskingsrådet midlar til dette.

Forskingsprosjektet som det er søkt midlar til frå Norsk forskingsråd er eit samarbeid mellom forskarar ved Høgskolen i Innlandet, Universitet i Søraust-Noreg, Aarhus Universitet, NTNU Samfunnsforsking, Norce (Stavanger) og tre fylkeskommunar mellom dei Rogaland .

Erik Hagaseth Haug, seksjonsleiar ved Institutt for sosialvitskap og rettleiing ved Høgskolen i Innlandet.
Spennande om Ryfylke får vera med, seier Erik Danielsen, rektor ved Strand vgs.
Alle nyheter