Stor interesse for konferansen på Tau

Meir enn 80 personar står på deltakarlista til den 6. MOR-konferansen (22.–23.09.) : KOMPETANSEUTVIKLING OG VERDISKAPING - me må gjera det saman

I år set konferansen fokus på kompetanseutvikling og verdiskaping og viljen til å stå saman om dette viktige arbeidet. Programmet er delt i tre tema:

 

 Å utdanna ryfylkingar i eit livslangt perspektiv – koss gjer me det saman?

 Kva kompetanse treng Ryfylke i 2030 for få meir ut av naturressursane sine?

 Koss sikrar me at arbeidslivet får rett kompetanse?  

Under konferansen blir MOR-prisen delt ut og om kvelden held Tønes konsert under middagen på låven i Mølleparken.

Fristen for melda seg på er 7. september. Fullt program og påmelding finn du på moriryfylke.com

Alle nyheter