Toppleiinga i fylket til Sand

Politisk- og administrativ leiing i fylkeskommunen kjem til Sand på MOR-konferansen, «Kompetanse og næringsutvikling - to sider av same sak» 9. og 10. september. - Det gler oss at fylkeskommunen ser dei viktige sakene som blir satt på dagsorden for regionen vår, fortel dagleg leiar i Ryfylke IKS, Øyvind Lundbakk.

- Dette blir ein viktig arena for samskaping og samfunnsbygging til beste for Ryfylke, seier Lundbakk som ventar stort innrykk til Sand

Alle nyheter