Vidaregåande opplæring for vaksne

Ved Sauda og Strand vgs er det planlagd fleire tilbod innan vidaregåande opplæring for vaksne frå hausten-22.

Sauda vgs:

- Programfaga Vg1 Helse og oppvekst

- Yrkesfagleg fellesfag: matematikk  

- Yrkesfagleg fellesfag: naturfag

- 4. påbyggsfaget historie (samling/ nettbasert)

- 4. påbyggsfaget naturfag (samling/ nettbasert)

Les meir på heimsida til Sauda vgs

Strand vgs:

- Engelsk (yrkesfag + generell studiekompetanse)  

- Norsk (yrkesfag, utvidet tid)

- Samfunnskunnskap  (yrkesfag + generell studiekompetanse)

- Naturfag (yrkesfag)  

- Historie (generell studiekompetanse)

- Vg1 Helse- og oppvekstfag

Les meir på heimesida til Strand vgs

Ved begge skulane vil tilboda settast i gong om det er nok deltakarar.

Alle nyheter