Jan Nordtveit

Anleggsmaskin – masseforflyttingsmaskin

Oppstart:
20/1/2021
Kurslengde:
40 timar teori og praksis (Har du «arbeidsmiljøansvar og konsekvensar» er timetalet redusert med 8 t, til dømes truck- eller kraneksamen)
Stad:
Strand vgs
Pris:
5.900,- + gebyr oppkøyring
Meld meg på
Kåre Nordbø
Kurshaldar:

Kåre Nordbø

Telefon:
906 38 558

Eit kurs som gir sertifisert opplæring i føring av anleggs- og masseforflytingmaskin. Vårt mål er å gje deg ei teoretisk og praktisk opplæring for god og sikker bruk av maskinane.

Me går gjennom følgjande områder under opplæringa:

  • Krav til førar
  • Bruksområde for dei ulike maskinane på anleggsplassen
  • Oppbygning av forskjellige typar masseforflyttingsmaskinar
  • Sertifisering/dokumentasjon
  • Aktuelle forskrifter
  • Viktige sikringsbestemmelsar for føring av slike maskina
  • Krav som blir stilt til masseforflytingsmaskinar som blir nytta til å løfte
  • Ulike typer ulykker - årsak og førebygging

Når eleven har bestått teoretisk eksamen med tillegg av praktisk kjøreprøve er det grunnlag for å utstede kompetansebevis.

Køyreprøve
Du må gjennomføre praktiske kjøretimer bedriftsinternt eller ved sertifisert opplæringsbedrift (32 timar) før praktisk køyreprøve kan gjennomførast og sertifikat blir skrive ut. Ta kontakt med oss på mor@skole.rogfk.no for å avtale tid.

Kurset går over fem kveldar: 20.- 21.01 + 25.- 27.01

Påmelding
Takk! Påmeldinga di er registrert! Du vil bli kontakta på oppgitt e-postadresse.
Noko gjekk galt! Prøv gjerne på nytt eller ta kontakt med kontaktperson dersom feilen skjer igjen...
Alle kurs