Jan Nordtveit

Anleggsmaskin – masseforflyttingsmaskin

Oppstart:
20/1/2021
Kurslengde:
40 timar teori og praksis (Har du «arbeidsmiljøansvar og konsekvensar» er timetalet redusert med 8 t, til dømes truck- eller kraneksamen)
Stad:
Strand vgs
Pris:
5.900,- + gebyr oppkøyring
Meld meg på
Kåre Nordbø
Kurshaldar:

Kåre Nordbø

Telefon:
906 38 558

Eit kurs som gir sertifisert opplæring i føring av anleggs- og masseforflytingmaskin. Vårt mål er å gje deg ei teoretisk og praktisk opplæring for god og sikker bruk av maskinane.

Me går gjennom følgjande områder under opplæringa:

  • Krav til førar
  • Bruksområde for dei ulike maskinane på anleggsplassen
  • Oppbygning av forskjellige typar masseforflyttingsmaskinar
  • Sertifisering/dokumentasjon
  • Aktuelle forskrifter
  • Viktige sikringsbestemmelsar for føring av slike maskina
  • Krav som blir stilt til masseforflytingsmaskinar som blir nytta til å løfte
  • Ulike typer ulykker - årsak og førebygging

Når eleven har bestått teoretisk eksamen med tillegg av praktisk kjøreprøve er det grunnlag for å utstede kompetansebevis.

Køyreprøve
Du må gjennomføre praktiske kjøretimer bedriftsinternt eller ved sertifisert opplæringsbedrift (32 timar) før praktisk køyreprøve kan gjennomførast og sertifikat blir skrive ut.

Kurset går over fem kveldar: 20.- 21.01 + 25.- 27.01

Påmelding
Takk! Påmeldinga di er registrert! Du vil bli kontakta på oppgitt e-postadresse.
Noko gjekk galt! Prøv gjerne på nytt eller ta kontakt med kontaktperson dersom feilen skjer igjen...
Alle kurs