Jan Nordtveit

Truck T1 - T5

Oppstart:
12/10/2020
Kurslengde:
20 timar teori og praksis + modul 1.1 (8 timar) Kveld
Stad:
Strand vgs
Pris:
3.500,- + gebyr oppkøyring
Meld meg på
Asgeir Nordbø
Kurshaldar:

Asgeir Nordbø

Telefon:
977 71 935
Per Torger Fjelde
Kurshaldar:

Per Torger Fjelde

Telefon:
905 96 820

Kursa gir deg sertifisert opplæring i føring av truck. Målet vårt er å gje deg ei teoretisk og praktisk opplæring for sikker bruk av truck.

Me går gjennom følgjande området under opplæringa:

  • Innføring i truck-typar
  • Bruksområde og konstruksjon for dei     ulike truckane
  • Kontroll og ettersyn
  • Stabilitet
  • Godshandtering - farlig gods
  • Trafikk, aktuelle forskrifter og sikringsbestemmelsar
  • Arbeidsmiljø
  • Sertifisering/dokumentasjon.
  • Viktige sikringsbestemmelsar for føring av slike maskinar

Når du har bestått teoretisk eksamen med tillegg av praktisk kjøreprøve er det grunnlag for å utstede kompetansebevis.

Køyreprøve:
Du må gjennomføra praktiske kjøretimar bedriftsinternt eller ved sertifisert opplæringsbedrift (20 timar) før praktisk oppkøyring kan skje og sertifikat skrivast ut.

Kurset varar frå 12. oktober til 15. oktober.

Påmelding
Takk! Påmeldinga di er registrert! Du vil bli kontakta på oppgitt e-postadresse.
Noko gjekk galt! Prøv gjerne på nytt eller ta kontakt med kontaktperson dersom feilen skjer igjen...
Alle kurs