Jan Nordtveit

Truck T1 - T5

Oppstart:
Kurslengde:
20 timar teori og praksis + modul 1.1 (8 timar) Kveld. Nytt kurs kommer etter nyttår.
Stad:
Strand vgs
Pris:
3.500,- + gebyr oppkøyring
Meld meg på
Asgeir Nordbø
Kurshaldar:

Asgeir Nordbø

Telefon:
977 71 935
Per Torger Fjelde
Kurshaldar:

Per Torger Fjelde

Telefon:
905 96 820

Kursa gir deg sertifisert opplæring i føring av truck. Målet vårt er å gje deg ei teoretisk og praktisk opplæring for sikker bruk av truck.

Me går gjennom følgjande området under opplæringa:

  • Innføring i truck-typar
  • Bruksområde og konstruksjon for dei     ulike truckane
  • Kontroll og ettersyn
  • Stabilitet
  • Godshandtering - farlig gods
  • Trafikk, aktuelle forskrifter og sikringsbestemmelsar
  • Arbeidsmiljø
  • Sertifisering/dokumentasjon.
  • Viktige sikringsbestemmelsar for føring av slike maskinar

Når du har bestått teoretisk eksamen med tillegg av praktisk kjøreprøve er det grunnlag for å utstede kompetansebevis.

Køyreprøve:
Du må gjennomføra praktiske kjøretimar bedriftsinternt eller ved sertifisert opplæringsbedrift (20 timar) før praktisk oppkøyring kan skje og sertifikat skrivast ut. Ta kontakt med oss på mor@skole.rogfk.no for å avtale tid.

Kurset varar frå 12. oktober til 15. oktober.

Påmelding
Takk! Påmeldinga di er registrert! Du vil bli kontakta på oppgitt e-postadresse.
Noko gjekk galt! Prøv gjerne på nytt eller ta kontakt med kontaktperson dersom feilen skjer igjen...
Alle kurs