Illustrasjonsbilde: Undommer bygger robot
Foto:

Utdanningstilbod

Fleksibelt fagskulestudie i Ryfylke:

IT, digitalisering og robotisering (30stp)

Jobbar du i ei industri- gründer- eller teknologibedrift og ønske byggja på kompetansen innan teknologianvending? Med dette studiet vil du tileigna deg verdifull fagkunnskap innan teknologi og digitale verktøy, noko som er ein etterspurd kompetanse i Ryfylke.

I løpet av studiet vil du læra å bruka teknologi og digitale verktøy på ein ny og meir effektiv måte. Du vil læra meir om prototyping, materialteknologi, automasjon, digitalisering og styring.

Teknologiutvikling og arbeidsprosessar er sentrale tema som du vil få innsikt i: omstilling og krav til arbeidsmiljø, endringstempo, digital nettverksøkonomi, konsekvensar av robotisering og digitalisering for verdiskaping og sysselsetting, samt truslar og moglegheiter for den enkelte, verksemder og samfunnet.

Informasjon

Viktige datoar

Organisering

Studiet vil bli lagt opp nett- og samlingsbasert:

 • Tre samlingar i Ryfylke med bedriftsbesøk
 • To obligatoriske samlingar ved robotlaboratoriet til Fagskolen Rogaland i Stavanger
 • Nettundervisning i sanntid enten i grupper eller individuelt

Opptak av nettundervisninga vil bli lagt tilgjengeleg for studentane i etterkant. Til kvart emne vil det vere innleveringsoppgåve som kan løysast individuelt og i grupper. Oppgåvene kan rettast mot eiga bedrift. Emna blir avslutta med eksamen.

Emne:

 1. Digitalisering (10 stp)
 2. HMI og industriell styring (6 stp)
 3. Robotisering (10stp)
 4. Konsekvensar av digitalisering og robotisering (4 stp)

Meir informasjon om studiet: Studieplan med læringsutbyttebeskrivingar

Plan for gjennomføring av studiet

Undervisning på nett blir i hovudsak lagt til måndagar og onsdagar frå kl. 17.00 - 20.00.

Studiesamlingar

Veke 36: Oppstartssamling onsdag 6. september ved Strand vgs. Bedriftsbesøk til Sørskår Mekaniske Verksted

Veke 45: Samling ved laboratoriet til Fagskolen Rogaland i Stavanger

Veke 4: Samling i Ryfylke med bedriftsbesøk

Veke 11: Samling i Ryfylke med bedriftsbesøk

Veke 19: Samling ved laboratoriet til Fagskolen Rogaland i Stavanger

Eksamensdatoar

Emne 2: Hjemmeeksamen (48 t), fredag 15. des. - søndag 17.des.

Emne 3: Hjemmeeksamen (48 t), fredag 19.jan. - søndag 21. jan.

Merk at det kan komme endringar før studiestart.

Opptakskrav

For å komme inn på studiet, treng du anten relevant fagbrev eller lang arbeidserfaring frå relevant fagområde (realkompetanse):

1. Relevant fagbrev innan:

 • Elektrofag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • IT-driftsfag
 • IT-utviklarfag

For fullstendig liste, sjå her

2. Realkompetanse

Lang og relevant erfaring (realkompetanse) kan erstatte relevant fagbrev. Dokumentasjon som må lastast opp ved søknad:

 1. Vitnemål frå VGS
 2. Attestar frå relevant arbeidserfaring

Les meir om: Dokumentasjonskrav realkompetanse

Søk studieplass

Søk på studiet her: IT, digitalisering og robotisering i Ryfylke

Utbygging av studiet

Det vert arbeida med å bygge ut studiet til ei 60 stp eining innan IT, digitalisering og robotisering. Dei neste emna (30 stp) kan då ha oppstart hausten 2024.

 • Introduksjon til IT Drift og IT Sikkerheit (7 stp)
 • IT sikkerheit (15 stp)
 • Skyteknologi (8 stp)

Kontaktinformasjon

Kjell-David Blanchard, Fagskolen Rogaland

kjell.david.blanchard@skole.rogfk.no | Telefon: 988 83 120

Kristin Bruknapp | Sauda vgs

Kristin.bruknapp@skole.rogfk.no | Telefon: 951 24 899