Vilkår ved bestilling av kurs

Påmelding

Er du under 18 år kan du melde deg på. Du må likevel leggja fram stadfesting frå foreldre eller annan vaksen omsorgsperson at du kan delta på kurset. Det må skje innan kurset startar.  

Påmelding er bindande. Vil du melda deg av må det skje innan fem dagar før kurset tek til. Etter dette betaler du for kurset. Elles viser me til Rogaland fylkeskommune sine betalingsvikår.

Dersom kursdeltakar etter påmelding blir utsett for alvorlig skade eller sjukdom så gjer det uråd å delta på kurset blir avgifta refundert.

Sertifisering

Når du har gjennomført kjøretimer, bedriftsinternt eller ved sertifisert opplæringsbedrift, kan du kontakte oss for praktisk køyreprøve og sertifikat blir skrive ut når denne er godkjent. Faste datoar for dette blir sett opp når du kontaktar oss på mor@skole.rogfk.no

Avlysing av kurs

Me tar forbehold om at kurset kan bli avlyst på grunn av uforutsette årsaker. Innbetalt kursavgift blir då refundert.

Betaling

Til vanleg skjer betaling i forkant av kurset. I enkelte tilfelle kan betaling bli utsett eller eigne  betalingsordningar er avklart.