Kontakt oss

Elisabeth Dyrdal

Strand vgs
Telefon:
51 74 01 18

Kari Førland Lauvsnes

Strand vgs
Telefon:
913 25 221

Signe Bay Schultz

Strand vgs
Telefon:
928 44 236
Tove Ann K. Hustveit

Tove Ann K. Hustveit

Sauda vgs
Telefon:
952 29 923
Hans Hylen Solberg

Hans Hylen Solberg

Sauda vgs
Telefon:
472 36 441

Rådet

MOR prosjektet er organisert under opplæringsavdelinga til Rogaland fylkeskommune og det er oppnemnd eit råd for arbeidet. Dette har slik samansetting:

 • Solveig Ege Tengesdal, leiar for opplæringsutvalet i Rogaland
  rådsleiar, Solveig.Ege.Tengesdal@rogfk.no, 90722027
 • Joar Loland, opplæringsdirektør i Rogaland
 • Erik H. Haug, studieleiar ved Høgskolen i Innlandet
 • Helge Malmberg, avdelingsleiar ved Strand vgs
 • Anders Folkestad, tidlegare leiar UNIO
 • Kåre Bjarte Bjelland ,utviklingsdirektør Eramet Norway
 • Kari Eie Duestad, økonomi og personalansvarleg i Comrod  
 • Truls Nordahl, seniorrådgjevar i NAV Rogaland
 • Wiktor Juul, rådmann i Hjelmeland kommune
 • Gunn Reidun Tednes-Aaserød, fylkesleiar i Utdanningsforbundet Rogaland