Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
MOR-konferansen 2021
For 5. gong finn MOR-konferansen stad, 9. og 10. september på Sand. Leiar av MOR-rådet, Solveig Ege Tengesdal, fortel at tema i år blir "KOMPETANSEUTVIKLING og NÆRINGSUTVIKLING - to sider av same sak".‍
Nytt lokalt studietilbod
Samlingsbasert studium i digital marknadsføring og kommunikasjon startar opp til hausten i Ryfylke. Lena Steine som arbeider ved Suldal økonomi og rådgjeving (bilde) er ei av dei som vil søkja seg inn på det modulbaserte studiet som tel totalt 60 studiepoeng.
"Den blå åkeren" til Ryfylke
I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) arbeider MOR-prosjektet med å starte eit fleksibelt og desentralisert høgskuletilbodet - «Den blå åker».
Kva kompetanse treng Ryfylke
Saman med dei to vidaregåande skulane i Sauda og Strand aukar no Ryfylkekommunane fokuset på kompetansepolitikk og livslang læring.
Kunnskapsutvikling i Ryfylke
Regjeringa inviterer Ryfylke til å setje i gang med forsøk som knyterseg til kompetanseutvikling og livslang læring gjennom prosjektet Kompetansepilotar. 2,6 millionar kroner får regionen til å gjere forsøk med mål om å identifisera, mobilisera og kople saman små ogmellomstore bedrifter i Ryfylke.

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir