Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Følg konferansen på nett
For 6. gang skal MOR-konferansen (Motivasjon, opplæring og rettleiing) gå av stabelen. Dette året på Strand vidergående skole på Tau, 22. og 23. september
Stor interesse for konferansen på Tau
Meir enn 80 personar står på deltakarlista til den 6. MOR-konferansen (22.–23.09.) : KOMPETANSEUTVIKLING OG VERDISKAPING - me må gjera det saman
Kompetanseutvikling og verdiskaping - me må gjera det saman
For 6. gang finn MOR-konferansen stad, i år på Tau, 22. og 23. september. I fjor var meir enn 130 personar samla på Sand og nå kan du melda deg på årets konferanse på moriryfylke.com der du finn fullstendig program.
Ny fagskule innan sansestimulering
Ryfylke skal vera med å utvikla eit fagskoletilbod for helsefagarbeidarar innan sansestimulering og virtuell velferdsteknologi. Studiestart blir hausten 2023.
Viktig skritt vidare mot utdanningssenter
Oppstart av etablering av utdanningssenter i Ryfylke får 2,3 millionar kroner. Dette er i tråd med søknad frå Ryfylke IKS til Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (1,8 mill.) og løyvinga frå Rogaland fylkeskommune på 500 000 kr.

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir