Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Kurs: Plan- og bygninslova i praksis
‍Kursføremål Ein overordna og grunnleggjande gjennomgong av plan- og bygningslovgivinga.
MOR-pris
MOR-prosjektet vil dele ut ein pris til ein føregangsperson(ar) som i eige arbeid og ombod har stått på for dei som søkjer og treng ny kompetanse.
Viktig studium til Ryfylke
Hausten 2022 startar det opp sjukepleiarutdanning lagt til Ryfylke. Ryfylkekommunane har i fleire år forsøkt å få ei desentralisert sjukpeiarutdanning til regionen, og neste haust blir det ein realitet.
MOR-konferanse og politisk debattmøte
9. og 10. september blir det politisk debattmøte og konferanse der strategiar for kompetansepolitikk skal utfordrast.
Fagarbeidaren må satsast på
I 2030 vil det mangla opp mot 100 000 fagarbeidarar viser SSB sine framskrivingar. Derfor tar NHO og LO no til orde for at Noreg må satse på eit kompetanseløft for fagarbeidarane.

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir