Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Ny fagskuleutdanning for landbruks- og reiselivsnæringa
Hausten 2024 kjem det ei ny fagskuleutdanning for landbruk- og reiselivsnæringa.
Søk om stipend til masteroppgåve
Vil du skriva masteroppgåve om noko som kjem arbeidslivet og lokalsamfunnet i Ryfylke til gode? Då kan du søkja om stipend på 100 000 kroner.
Det er for lite praktisk kunnskap
Det har vore slik i samfunnet vårt at teoretisk, eller proposisjonal, kunnskap, det har vore flott. Flest mogleg skal ta mastergrad, flest mogleg skal bli professorar.
Kva er det med byen?
Kvifor vil me bu visse stader og ikkje andre? Det var utgangspunktet til Charlotta Melander, professor ved Jönköping-universitetet, som snakka til MOR-konferansen på videolenkje frå Spania.
Slik blir MOR-konferansen 2023
Samfunnet står ovanfor ei stor utfordring – korleis skal me få tak i nok og rett kompetanse? Ryfylke er ein region i vekst og arbeidslivet som skrik etter dei rette folka. På MOR-konferansen blir rekruttering og kompetanseheving sett på dagsorden.

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir