Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Fagskuleutdanning i Ryfylke
Til hausten startar fagskuleutdanning innan helse i Ryfylke. Dei to aktuelle studia er Helse, miljø og sikkerhet og Psykisk helsearbeid.
MOR-konferansen 2022
For 6. gang skal MOR-konferansen gå av stabelen, dette året på Strand videregående skole på Tau, 22. og 23. september.
Fleire tilbod om høgare utdanning i Ryfylke
Nå kan det bli fleire skreddarsydde studium og ordinære tilbod til Ryfylke etter at det er inngått ein samarbeidsavtale mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Ryfylke IKS.
MOR-konferansen 2022
For 6. gong finn MOR-konferansen stad, 22. og 23. september på Strand vgs på Tau. Tema i år blir "KOMPETANSEUTVIKLING OG VERDISKAPING - me må gjera det saman".
Vidaregåande opplæring for vaksne
Ved Sauda og Strand vgs er det planlagd fleire tilbod innan vidaregåande opplæring for vaksne frå hausten-22.

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir