Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Mastergradsstipend til ryfylkingar
God karriererettleiing spelar stor rolle for den enkelte, men og for arbeidslivet og lokalsamfunnet du er ein del av.
Ka då ittepå? Klaus Mohn om ei ny, grøn tid
– Vår framferd på jorda et seg inn i omgjevnadane. Det sa rektor ved Universitetet i Stavanger Klaus Mohn i eit av dei første innlegga på årets MOR-konferanse.
– Huk tak i kvinnene!
– Folk som ikkje bur i Sauda, Suldal eller Kvinnherad veit ikkje sitt eiga beste. – Folk må ha mat, og folk må ha sider. Det blei ein oppglødd debatt om det grøne skiftet på Kulturhuset i Suldal, der kommentator i Stavanger Aftenblad Hilde Øvrebekk hadde i oppgåve å halda styr på diskusjonen.
Ein heildigital skulekvardag?
I innlegget «når skulen ikkje lenger er relevant» gjekk rektor ved Vardheia ungdomsskule Eirik Jåtten offensivt ut om digital og praktisk læring. Vardheia har blitt ein føregangsskule når det gjeld dataspel i undervisinga, og har i tillegg fått på plass ei skaparstove (makerspace) som skal gjera skulen meir engasjerande og relevant for elevane.
Toppleiinga i fylket til Sand
Politisk- og administrativ leiing i fylkeskommunen kjem til Sand på MOR-konferansen, «Kompetanse og næringsutvikling - to sider av same sak» 9. og 10. september. - Det gler oss at fylkeskommunen ser dei viktige sakene som blir satt på dagsorden for regionen vår, fortel dagleg leiar i Ryfylke IKS, Øyvind Lundbakk.

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir