Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
MOR-konferansen 2021
For 6. gong finn MOR-konferansen stad, 22. og 23. september på Strand vgs på Tau. Tema i år blir "KOMPETANSEUTVIKLING OG VERDISKAPING - me må gjera det saman".
Vidaregåande opplæring for vaksne
Ved Sauda og Strand vgs er det planlagd fleire tilbod innan vidaregåande opplæring for vaksne frå hausten-22.
Frå Snapchat heilt heim til Ryfylke
Skal du nå unge må du møta dei i kanalane dei sjølv oppsøkjer og brukar, meiner dei unge Ryfylkingane Ingvild Erøy og Hege Fiskå.
Mastergradsstipend til ryfylkingar
God karriererettleiing spelar stor rolle for den enkelte, men og for arbeidslivet og lokalsamfunnet du er ein del av.
Ka då ittepå? Klaus Mohn om ei ny, grøn tid
– Vår framferd på jorda et seg inn i omgjevnadane. Det sa rektor ved Universitetet i Stavanger Klaus Mohn i eit av dei første innlegga på årets MOR-konferanse.

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir