Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Med e-sport tilbake i skule og jobb: – Meistring er hovudfokus
– Me har fokus på meistring og moglegheiter. Opplevinga av meistring er avgjerande for å tørre å gå ut av komfortsona og utfordra seg sjølv.
Nye vegar til utdanning for vaksne i Ryfylke: – Skal vera lett å bu i Suldalsosen og ta utdanning
– Me har som mål å tetta gapet mellom det arbeidslivet treng, og det som finst av kompetanse i Ryfylke.
Følg konferansen på nett
For 6. gang skal MOR-konferansen (Motivasjon, opplæring og rettleiing) gå av stabelen. Dette året på Strand vidergående skole på Tau, 22. og 23. september

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir