Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Bilde av truck
Truck T1 - T5
12/10/2020
Les meir
Bilde av elevar varme arbeid
Varme arbeid
15/10/2020
Les meir
Båtførarkurs
5/11/2020
Les meir
Kursplan

Digital kompetanse – lokalt høgskulestilbod i Ryfylke

 Utdanningstilbodet skal gå over firesemester med totalt 60 studiepoeng. Målet er at alle skal følgje heileprogrammet og at det det og kan inngå i ei vidare utdanning med sikte på einbachelorgrad.
Les meir

200 000 frå Norems Legat til E-sport

3. september fekk Strand vgs og Einherjar Ytre Ryfylke gladmelding om 200 000 kr til å bygge opp eit E-Sportmiljø i Ytre Ryfylke. Løyvinga kjem frå Norems Legat.
Les meir

(UTSETT TIL 2021) Kompetanse- og næringsutvikling – to sider av same sak

Utsett til 2021:
Les meir

Ryfylke med i forskingsprosjekt

Forskinga ser på gjennomføring i den vidaregåande skulen.
Les meir

Ingen skal gå ut på dato

Kompetansereforma – Å «læra heile livet» har som mål at ingen skal gå ut på dato.
Les meir

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir