Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Fleire tilbod om høgare utdanning i Ryfylke
Nå kan det bli fleire skreddarsydde studium og ordinære tilbod til Ryfylke etter at det er inngått ein samarbeidsavtale mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Ryfylke IKS.
MOR-konferansen 2022
For 6. gong finn MOR-konferansen stad, 22. og 23. september på Strand vgs på Tau. Tema i år blir "KOMPETANSEUTVIKLING OG VERDISKAPING - me må gjera det saman".
Vidaregåande opplæring for vaksne
Ved Sauda og Strand vgs er det planlagd fleire tilbod innan vidaregåande opplæring for vaksne frå hausten-22.
Frå Snapchat heilt heim til Ryfylke
Skal du nå unge må du møta dei i kanalane dei sjølv oppsøkjer og brukar, meiner dei unge Ryfylkingane Ingvild Erøy og Hege Fiskå.
Mastergradsstipend til ryfylkingar
God karriererettleiing spelar stor rolle for den enkelte, men og for arbeidslivet og lokalsamfunnet du er ein del av.

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir