Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Mastergradsstipend til ryfylkingar
Fakta og forsking spelar ei stor rolle for utviklinga av arbeidslivet og lokalsamfunna me er ein del av. Ryfylke IKS lyser nå ut to mastergradsstipend (av totalt seks) som skal vera med å styrkja FOU-arbeidet om forhold som gjeld Ryfylke. Stipendet er på 100 000 kroner.
Med e-sport tilbake i skule og jobb: – Meistring er hovudfokus
– Me har fokus på meistring og moglegheiter. Opplevinga av meistring er avgjerande for å tørre å gå ut av komfortsona og utfordra seg sjølv.
Nye vegar til utdanning for vaksne i Ryfylke: – Skal vera lett å bu i Suldalsosen og ta utdanning
– Me har som mål å tetta gapet mellom det arbeidslivet treng, og det som finst av kompetanse i Ryfylke.

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir