Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Norman-utvalet viser veg
Ryfylke vil ha større råderett over korleis utvikla regionen sin. Fokuset er livslang læring, større tilgang på kraft, reversering av fylkeskommunal og statleg nedbygging av oppgåver. Det er nokre av innspela Ryfylke IKS har kome med til Norman-utvalet si innstilling, NOU 15:2015 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.
Viktig kompetansefokus framover
Sauda og Strand vidaregåande skular har hatt eit sterkt fokus på MOR-prosjektet(Motivasjon, opplæring og rettleiing) gjennom fleire år. At Ryfylke i haust bleimed i den nasjonale ordninga Kompetansepilotar viser ei ytterlegare satsing påMOR-prosjektet, fortel Øyvind Lundbakk i Ryfylke IKS.
MOR-konferansen 2021
For 5. gong finn MOR-konferansen stad, 9. og 10. september på Sand. Leiar av MOR-rådet, Solveig Ege Tengesdal, fortel at tema i år blir "KOMPETANSEUTVIKLING og NÆRINGSUTVIKLING - to sider av same sak".‍
Nytt lokalt studietilbod
Samlingsbasert studium i digital marknadsføring og kommunikasjon startar opp til hausten i Ryfylke. Lena Steine som arbeider ved Suldal økonomi og rådgjeving (bilde) er ei av dei som vil søkja seg inn på det modulbaserte studiet som tel totalt 60 studiepoeng.
"Den blå åkeren" til Ryfylke
I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL) arbeider MOR-prosjektet med å starte eit fleksibelt og desentralisert høgskuletilbodet - «Den blå åker».

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir