Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
MOR-konferanse og politisk debattmøte
9. og 10. september blir det politisk debattmøte og konferanse der strategiar for kompetansepolitikk skal utfordrast.
Fagarbeidaren må satsast på
I 2030 vil det mangla opp mot 100 000 fagarbeidarar viser SSB sine framskrivingar. Derfor tar NHO og LO no til orde for at Noreg må satse på eit kompetanseløft for fagarbeidarane.
Norman-utvalet viser veg
Ryfylke vil ha større råderett over korleis utvikla regionen sin. Fokuset er livslang læring, større tilgang på kraft, reversering av fylkeskommunal og statleg nedbygging av oppgåver. Det er nokre av innspela Ryfylke IKS har kome med til Norman-utvalet si innstilling, NOU 15:2015 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.
Viktig kompetansefokus framover
Sauda og Strand vidaregåande skular har hatt eit sterkt fokus på MOR-prosjektet(Motivasjon, opplæring og rettleiing) gjennom fleire år. At Ryfylke i haust bleimed i den nasjonale ordninga Kompetansepilotar viser ei ytterlegare satsing påMOR-prosjektet, fortel Øyvind Lundbakk i Ryfylke IKS.
MOR-konferansen 2021
For 5. gong finn MOR-konferansen stad, 9. og 10. september på Sand. Leiar av MOR-rådet, Solveig Ege Tengesdal, fortel at tema i år blir "KOMPETANSEUTVIKLING og NÆRINGSUTVIKLING - to sider av same sak".‍

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir