Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

«Å læra heile livet er sjølve livet»
Personløftar A, B og C
12/1/2021
Les meir
Anleggsmaskin – masseforflyttingsmaskin
20/1/2021
Les meir
G20 Fastmontert hydraulisk kran
9/2/2021
Les meir
Kursplan

Kva kompetanse treng Ryfylke

Saman med dei to vidaregåande skulane i Sauda og Strand aukar no Ryfylkekommunane fokuset på kompetansepolitikk og livslang læring.
Les meir

Kunnskapsutvikling i Ryfylke

Regjeringa inviterer Ryfylke til å setje i gang med forsøk som knyterseg til kompetanseutvikling og livslang læring gjennom prosjektet Kompetansepilotar. 2,6 millionar kroner får regionen til å gjere forsøk med mål om å identifisera, mobilisera og kople saman små ogmellomstore bedrifter i Ryfylke.
Les meir

Ryfylke IKS formar nytt vegkart

Ryfylkeinterkommunale selskap har det siste halve året arbeidd med å forma ein nystrategi for selskapet og regionen.
Les meir

Digital kompetanse – lokalt høgskulestilbod i Ryfylke

 Utdanningstilbodet skal gå over firesemester med totalt 60 studiepoeng. Målet er at alle skal følgje heileprogrammet og at det det og kan inngå i ei vidare utdanning med sikte på einbachelorgrad.
Les meir

200 000 frå Norems Legat til E-sport

3. september fekk Strand vgs og Einherjar Ytre Ryfylke gladmelding om 200 000 kr til å bygge opp eit E-Sportmiljø i Ytre Ryfylke. Løyvinga kjem frå Norems Legat.
Les meir

MOR

• Motivasjon • Opplæring • Rettleiing

Ein kort tekst som forklarar prosjektet. Ein kort tekst som forklarar prosjektet.
Les meir