Elevar som eter lunsj
Foto:

Rettleiing

  • Ynskjer du å fullføra vidaregåande opplæring?
  • Vurderer du å ta utdanning eller søke jobb?
  • Treng du informasjon om ulike vegar til fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse?
  • Er du usikker på kva moglegheiter du har?

Ta kontakt med oss på e-post, så avtalar me tid for ein samtale.

mor@skole.rogfk.no