Foredragshaldar under MOR-konferansen 2019
Frå MOR-konferansen 2019.

MOR-Konferansen 2023

Folkets Hus i Sauda, 31.august-1.september

KOMPETANSE OG REKRUTTERING – heng det saman?

Velkommen den 8. MOR-konferansen som i år blir arrangert på Folkets Hus i Sauda.

Å lære heile livet er sjølve livet. Nyskaping og innovasjon krev at me alle må vera med og fylle på ny kunnskap gjennom arbeidsliva våre. Ryfylke satsar på kompetanse - og arbeidslivet utfordrar oss på at dette heng nøye saman med dei rekrutteringsutfordringar Ryfylke og Rogaland har.

Dette er ein konferanse for alle som er opptekne av kompetanseutvikling og at læring gjeld heile livet.

Arrangørar: Rogaland fylkeskommune, Ryfylke IKS og Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Progamleiar: Eli Nessa, styreleiar i Pårørendesenteret

Påmelding: Påmelding til MOR-konferansen 2023

Eli Nessa skal vera konferansier under MOR-konferansen 2023.

Programmet går over to dagar – torsdag 31. august og fredag 1. september, der torsdagskvelden er sett av til festmiddag i Folkets Hus i Sauda og NRK-profil og humorist Linda Eide, utfordrar oss me språkhumor.

På festmiddagen vil humorist Linda Eide utfordre oss med språkhumor.

Program

Torsdag 31.08

09.30 Registrering, kaffi/te og noko å bite i.

10.30 Velkommen til Ryfylke, ved Bent Høie, Statsforvaltaren i Rogaland.

BOLK 1 Har me fakta og kunnskap når vegvala skal tas?

10.45 Kva er kunnskap og kompetanse, og koss og kor viktig er det for politikkutforminga i Noreg? ved Ola Honningdal Grytten, professor ved Norges Handelshøyskolen.

11.15 Ryfylke er rik på naturressursar og produserer store verdiar som blir eksportert vidare ut. Ein region som planlegg folkevekst, men er det realistisk? ved Charlotta Mellander, professor ved Jönköping University.

11.45 Samtale med Sigmund Lier, påtroppande leiar for Haugaland vekst, Janne Johnsen, påtroppande kommunedirektør i Hjelmeland kommune og Ola Honningdal Grytten, professor ved NHH.

12.35 Pause.

BOLK 2: «Alle snakkar om Ryfylke, men det bur jo ingen der»

13.00 Ryfylke og Rogaland er ikkje det same – koss kan fylket involvera Ryfylke og utfordre felles regionalpolitisk nyskaping og utvikling? ved Trude Frøyland, rådgjevar, seksjon for næring i Rogaland fylkeskommune.

13.30 Ryfylke treng eit hav av fag og yrkeskompetanse. Kva er oppskrifta? ved Leif Kjetil Knudsen, Senter for nyskapande utdanningar, engasjerande læring og auka samarbeid i høgare yrkesutdanning, Fagskolen Rogaland .

14.00 Lunsj.

BOLK 3: Valdebatt - open for alle

Debattleiar Harald Birkevold, Stavanger Aftenblad. Innleiing til debatt:

15.00 Arbeidslivet treng kompetanse – og rekrutteringsutfordringar gjer det vanskeleg for arbeidslivet å løysa oppgåvene sine. Utsynsmeldinga til regjeringa er eit viktig grunnlag i tillegg til rapport for kompetansebehov for Ryfylke, ved Ragnhild Bjerkvik, AOF Fagskolen.

15.30 Politisk kvarter - der fylkestingstoppar drøftar: Kven styrer best for Ryfylke? ved Ole Ueland, H, Frode Berge, Ap og Anne Kristin Bruns, KrF.

Fylkestinget – er det ein stad folk med grått hår samlar seg for å forme ung politikk? ved Vilde Bilstad, Sp, Sondre Undheim Lokøy, V, og Reidar Sand, SV.

Kva for rolle vil fylkeskommunen ta for at Ryfylke skal kapre ein større del av verdiane frå naturressursane i regionen? ved Asle Rafdal, Ap, Gunnhild Moe, V, Harald Halvorsen Løland, Sp, Gøril Gilje Helgøy, Krf, og Kristoffer Amdal, H.

17.00 Slutt.

19.30 Festmiddag i Folkets Hus i Sauda med utdeling av MOR-prisen – vilje til læring. NRK-profil og humorist, Linda Eide, utfordrar oss me språkhumor.

 

Fredag 01.september

 

BOLK4: Koss blir alle med?

09.00 Utanforskap - kva er det og er det ei utfordring for Ryfylke? Korleis møter me i så fall utfordringa? ved Espen Geelmuyden Rød, Ryfylke Samfunnsanalyse.

09.30 Samtale: ved Anne Birkeland, Nav Sauda og Suldal, Espen Geelmuyden Rød, Ryfylke Samfunnsanalyse og Nina Galta, leiar av Fontenehuset i Stavanger.

10.20 Pause.

BOLK 5: Å rekruttera krev kompetanseutvikling og innovasjon

10.40 I Østfold har dei gått heilt KOKO i arbeidet med å kople unge mellom skule og arbeidsliv. Eit Interregprosjekt mellom Østfold og Västergötland, ved Geir Endregard, direktør ved Inspiria og representant frå Innovation Science Västergötland.

11.10 Framtidsfylket forstår koss dei skal vinna dei unge heim - har Ryfylke noko å læra? ved Kine Vikse, rådgjevar i Framtidsfylket AS.

11.40 Pause.

12.10 Kunnskap, kompetanse og rekruttering - tre sider av same sak? Eli Nessa gjennomfører tre korte speed-intervjuer med: Thor Morten Bratli, ASAP Personal, Christin Møller, Trainee Sørvest og Anne Bratthammer, masterstudent NMBU.

12.45 Samtale ved: Helen Moen Gjuvsland, B&G Suldal, Agnes Kleppa, Fister Smolt/Tytlandsvik Aqua og Per Øxtra, student ved Høgskulen på Vestlandet, Hjelmeland.

13.30 Koss skal Ryfylke strekke seg - kva er oppskrifta? ved Torbjørn Roloff Heyerdahl, dekan ved Høgskulen på Vestlandet.

13.45 Lunsj og heimreise.

Foredragshaldarar

Agnes Kleppa

Anne Birkeland, Nav Sauda og Suldal

Anne Bratthammer

Anne Kristin Bruns, Politiker (KrF)

Asle Rafdal (Ap)

Bent Høie, Statsforvaltaren i Rogaland

Charlotta Mellander, professor ved Jönköping University

Christin Møller

Eli Nessa, leiar av Pårørendesenteret

Espen Geelmuyden Rød, Ryfylke Samfunnsanalyse


Frode Berge, Fylkesordførerkandidat Rogaland (AP)

Geir Endregard, direktør ved Inspiria og representant frå Innovation Science Västergötland

Gunnhild Moe (V)

Harald H.Løland (Sp)

Harald Birkevold, Stavanger Aftenblad

Helen Moen Gjuvsland

Janne Johnsen, påtroppande kommunedirektør i Hjelmeland kommune

Kine Vikse, rådgjevar i Framtidsfylket AS

Kristoffer Amdal (H)

Leif Kjetil Knudsen, Senter for nyskapande utdanningar, engasjerande læring og auka samarbeid i høgare yrkesutdanning, Fagskolen Rogaland

Nina Galta, leiar av Fontenehuset i Stavanger

Ola Honningdal Grytten, professor ved Norges Handelshøyskole

Ole Ueland, Fylkesordførerkandidat Rogaland (H)

Per Gudmund Øxtra

Ragnhild Bjerkvik, AOF Fagskolen

Reidar Sand (SV)

Sigmund Lier, påtroppande leiar for Haugaland vekst

Sondre Undheim Lokøy (V)

Thor Morten Bratli

Tone Grindland

Torbjørn Roloff Heyerdahl

Trude Frøyland, rådgjevar, seksjon for næring i Rogaland fylkeskommune

Vilde Bilstad (Sp)